dựa vào tuổi trẻ mà sống

Bài học 6: Dựa vào tuổi trẻ mà sống

Đừng biến mình thành bản sao của đám đông. Tuổi trẻ là của em, cuộc sống là của em, em có quyền quyết định mình sẽ rẽ lối nào, dù rằng đích đến suy cho cùng cũng chỉ là hạnh phúc. “Bây giờ anh đứng lại… Em cứ bước tiếp đi!” Anh đã từng nói