cuộc đời của nhà khoa học nguyên tử Võ Tá Đức

Tiến sĩ Võ Tá Đức – Nhà khoa học nguyên tử Mỹ từng đạp xích lô tại Việt Nam

Đã trở thành tiến sĩ nhưng Võ Tá Đức vẫn không bao giờ quên quảng thời gian đạp xích lô ở Việt Nam và còn thường xuyên nhắc tới như một bài học ý nghĩa. Công việc hiện tại của Tiến sĩ Võ Tá Đức là nghiên cứu sáng chế ra những máy móc, thiết