cách giao tiếp

Thói quen nói chuyện làm đám đông không hiểu bạn

Ban đang nói chuyện với một nhóm cỡ 10 người nhưng chỉ có duy nhất 1 người hiểu bạn, hoặc cũng có thể không ai hiểu bạn cả. Vậy lý do tại sao? HÃY KIỂM TRA XEM BẠN CÓ MẮC PHẢI NHỮNG THÓI QUEN SAU ĐÂY KHÔNG? 1. Quá cẩn trọng trong lời yêu cầu