Lời Hay Ý Đẹp

Tổng hợp đầy đủ những Danh ngôn về Mẹ hay nhất !!!

~*~ Bạn có thể lừa một vài người trong tất cả mọi lần, và Bạn có thể lừa mọi người trong một vài lần, nhưng Bạn không thể lừa mẹ. You can fool some of the people all of the time, and You can fool all of the people some of the time, but You

Tổng hợp đầy đủ những Danh ngôn về Lòng tốt hay nhất !!!

Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được. Love grows by giving. The love we give away is the only love we keep. Elbert Hubbard ~*~ Một trong những điều ngọt ngào về đau khổ và u

Tổng hợp đầy đủ những Danh ngôn về Lương tâm hay nhất !!!

Đừng làm gì trái với lương tâm, ngay cả khi chính quyền yêu cầu bạn. Never do anything against conscience even if the state demands it. Albert Einstein ~*~ Bạn không chỉ phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói, mà cả những gì mình không nói. You are not only responsible for what

Tổng hợp đầy đủ những Danh ngôn về Gia đình hay nhất !!!

Khi bạn đang uống coca giải khát, hãy nghĩ xem bố mẹ thường uống gì. Khi bạn mặc những bộ quần áo đắt tiền hàng hiệu, xin hãy nghĩ xem bố mẹ bạn thường mặc ra sao. Khi bạn thoải mái tiêu pha, hãy nghĩ đến những thứ đồ bố mẹ bạn hay dùng như

Tổng hợp đầy đủ những Danh ngôn về Khả năng hay nhất !!!

Đừng để ý chí mình gầm lên khi năng lực của mình chỉ đủ sức thì thầm. Don’t let your will roar when your power only whispers. Thomas Fuller ~*~ Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể. Sooner or later, those who win are those who think they can. Paul Tournier

Tổng hợp đầy đủ những Danh ngôn về Nghịch cảnh hay nhất !!!

Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện. The test of friendship is assistance in adversity, and that, too, unconditional assistance. Mahatma Gandhi ~*~ Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi